Diagnosi

Les màquines de diagnosi són una eina útil pels tallers, ja que ens permeten analitzar a fons l’estat d’un cotxe, descobrint quin component falla o està avariat.

Les màquines de diagnosi són cada vegada més imprescindibles, perquè els vehicles cada cop compten amb més components electrònics que provoquen que sorgeixin unes avaries més difícils de trobar i resoldre. Connectem un ordinador al teu vehicle amb un programari específic per descobrir què falla exactament. avariat.

Al nostre taller són una eina indispensable en el dia a dia. avariat.

Les avaries del sistema elèctric cotxe es presenten de forma imprevista en components com la bateria, les bugies, l’alternador, alguns fusibles o fins i tot en el motor d’arrencada. Poden causar seriosos inconvenients que han de resoldre’s al més aviat possible. avariat.

Tenim l’experiència i l’equipament necessari per detectar-les i posar-hi solució.